SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA ORTAMI İÇİN ERGONOMİ ÇÖZÜMLERİ

Ergonomiye Yönelik Ürün Tedarik Hizmeti

 

 • Ofis ergonomisine yönelik ürünler

 • Endütriyel ergonomiye yönelik ürünler

Ofis Ergonomisi

 

 • İş istasyonlarının ergonomik ayarı.

 • Önemli bir rahatsızlığı, tıbbi notu olan veya işe geri dönen bir çalışan için bir iş istasyonunun ergonomik değerlendirmesi.

 • Çalışanlarınızın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi.

 • Kas-iskelet sistemi bozukluklarının önlenmesi konusunda öneriler.

 • "Sağlıklı İşletmeler" standardı BNQ 9700-800'ün çalışma ortamı iyileştirme faaliyetleri

 • İş istasyonları ve çalışma ortamlarının ergonomik değerlendirilmesi.

 • Sandalye veya ekipman satın alımıyla ilgili tavsiyeler.

 • Çalışma alanlarının düzenlenmesi veya yeniden geliştirilmesi için tavsiyeler.

Ergonomik Risk Analizi

 

 • Ergonomik risklerin analizi ve kontrolü.
 • Eylemlerinizi yönlendirmek ve önceliklendirmek için ergonomik teşhis.
 • Bir iş istasyonunun ergonomik uyarlaması.
 • İş prosedürlerinin oluşturulması.
 • Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi için planlama.
 • Görev gereksinimlerinin değerlendirilmesi.
 • Çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin ergonomik riskler konusunda eğitimi.

Ergonomik Düzenleme ve Tasarım

 

 • Çalışan görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi.

 • Kas-iskelet yaralanmalarının önlenmesine yönelik çalışma.

 • Kaynağında ergonomik risklerin ortadan kaldırılması.

 • Gelecekteki gelişmeler için tasarım kriterlerinin belirlenmesi.

 • Çalışma ortamlarının ergonomik tasarımı.

 • Ofis düzeni ve mevcut alanın maksimize edilmesi.

 • Mühendislerin ve proje yöneticilerinin tasarım ergonomisi konusunda eğitilmesi

 • Ekipman alımı konusunda tavsiyeler.

Denetim Hizmetleri

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

 • Çevre Mevzuat Denetimleri

 • Suistimal Denetimleri

 

*Denetim hizmetleri ilgili tüm yasal mevzuatı içerecek şekilde işletmenizin süreçlerine göre şekilllendirilir.

Eğitim Hizmetleri

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuat Eğitimleri

 • ISO 45001 Eğitimleri

 • ISO 14001 Eğitimleri

 • Ergonomi Eğitimleri